NaturStrandsten farvet af fosforit

Kysten Nordvest for Arnager består af skrænter med sand aflejret i kridttiden. Der findes flere steder i klinten det såkaldte Arnager-grønsand, hvori der er fundet mange mikroskopiske fossiler bl.a. coccolither.

Syd for Arnager havn findes der kridttidsaflejringerne hvori der forekommer lag med fosforitknolde, som er blevet udnyttet industrielt ("Fosforitgrunden"). I 1918 begyndte man en regulær minedrift for udvinding af fosfor til kunstgødning. Der blev bygget en fabrik og til brydningen gravede man stoller og minegange. Fosforitten blev udskibet fra en pælebro, hvoraf der endnu ses nogle rester ved stranden. Resterne af fabrikken ses i den vestlige del af området der nu er kreaturgræsset overdrev.

Langs stranden nedenfor findes både sand og stenaflejringer med et lettere vegetationsdække. De sammensatte sten på strandbredden består af rullesten af mørke sten sammenkittet af lysere sand. Denne særlige dannelse er opstået i perioder, hvor datidens have var lavvandende. Mineralet i stenene er rigt på fosfor.

Læs mere på Naturstyrelsens hjemmeside om kysten ved Arnager